Kalyanam songs & Mangalam

Akshata Samarpanam (prathamam) Scale  G ma


SeethaKalyanam Songs (As below) in G Ma

Gowri kalyana Vaibhavame, Seethakalyana Vaibhavame, Radhakalyana Vaibhavame

Sree Rama chandrunuku shobanamu Nedu, Premato Banduvulla Piluva Nampuduru|| (Premato Banduvulla Piluva Nampuduru higher)

Ikshvaku Vanshamuna puttina harini, Rakshimpu maniMrokked-anu raghavulaku||

Kottumbu pettu mani yatnambu jesi, Kotumbu Kai Chaala Paripoornamuganu||

Yethrajala(ni) ratnaala Kotalu Dheercha, Pancharatnaala gopurakatu Dheerchi||
kalyana Vaibhavame, Seethakalyana Vaibhavame, Radhakalyana Vaibhavame, (high) Radhakalyana Vaibhavame
—————————
Saurashtram – Chapu (sing all lines) G Ma

AaloNerudallo Seethakalyanambhu Cheluvandhamaaye|| x2

Sakala jagadhadaara sammukhadheera||
Paahi Maam Shrirama Pattabhirama
Jaanaki priyabando jaya dayasindho || Paahi..
mruda dhruda dhanurbhanga muni manoranga|| Paahi..
AaloNerudallo Seethakalyanambhu Cheluvandhamaaye x1|| all

kaarunyagunadhaama kalyanaraama|| Paahi..
Sakala sadrunapoorna sajala dhanavarna|| Paahi..
Madana mohanagaatra mangalacharithra|| Paahi..
Bhaktha hrudayanivaasa Bhadragirivaasa|| Paahi..
AaloNerudallo Seethakalyanambhu Cheluvandhamaaye||
Seethakalyanambhu Cheluvandhamaaye x 2

Mangalam – F# Ma

Prabhu Ramachandra Ke Doota Hanumantha Anjaneya x1
Hanumantha Hanumantha Hanumantha Anjaneya x1
Hey Pavana Puthra Hanumantha Bala Bheema Anjaneya x1
Bala Bheema Bala Bheema Bala Bheema Anjaneya x1
Jaya Ho Anjaneya Jaya Ho Anjaneya (2)
Jay Ho Jaya Ho Jaya Ho Anjaneya (2)

Krishna Krishna Mukunda Janaaradana
Krishna Govinda Naaraayana Hare

Achyuthaananda Govinda Maadhava
Sachithaananda Naarayana hare

Gurunaadhan thuna cheyka santhatham
Thirunaamangal naavinmeleppozhum

Piriyaatheyirikkennam nammuDe
Nara janmam saphalamaakkeduvaan

Innaleyolam enthenn arinneela
Ini naaleyum enthenn arinneela

Innikkanda thadikku vinaasavu-
Minna neram ennethum arinjeela

Hare rama hare rama rama rama hare hare
Hare krishna hare krishna krishna krishna hare hare

Rama rama rama rama Rama nama tarakam
Rama krishna vasudeva Bhakti mukti dayakam
Janaki manoharam Sarvaloka nayakam
Shankaradi sevyamana Divya nama vaibhavam

Achyutham kesavam raamanaaraayanam
Krishnadaamodaram vaasudevam hari
Sreedharam maadhavam gopikaavallabham
Janaki naayakam raamachandram bhaje

(Hare rama hare rama rama rama hare hare
Hare krishna hare krishna krishna krishna hare hare) x2


Saveri – Roopakam
 
P: rAma rAma rAma rAma, rAma rAma rAma rAma, rAma rAma rAmacandrAya mangaLam x2
1: rAmacandrAya janaka rAjajA manOharAya, mAmakAbhISta dAya mahita mangaLam (seetha )
2: kosalEshAya manda hAsa dAsa poSanAya vAsavAdi vinuta sadvarAya mangaLam,
Seetha, rAma rAma rAma rAma, rAma rAma rAma rAma, rAma rAma rAmacandrAya mangaLam x2

6: puNDarIkAkSAya pUrNacandra vadanAya, aNDajAta vAhanAya atula mangaLam
8: rAmadAsAya mrdula hridaya kamala vAsAya, svAmi bhadra girivarAya sarva mangaLam,
Seetha
rAma rAma rAma rAma, rAma rAma rAma rAma, rAma rAma rAmacandrAya mangaLam
Seetha rAma rAma rAmacandrAya mangaLam X 2

Sri Lakshmana Sametha Seeta Ramachandra Swamy ki, Jai
Sri Rukmani Sathyabhama Sametha Sri Gopala Krishna SWAMI Ki, Jai
Sri RanganAyaki SamEtha Sri Ranganatha swami ki, Jai
Sri Raghumayee Sametha Panduranga Bhagavan ki, Jai
Sri BhoomaDevi Sridevi SamEtha VishNu BhagavAn ki, Ja

%d bloggers like this: