Maamaka aparaadha shatham

Maamaka aparaadha shatham Ragam: Thodi / triputa

Maamaka apa raadha shatham kshamya thaam twayaa

Maamaka apa raadha shatham maagana yaadha vaa/yutham
shyaama varnna shamaanvitha shaashwatha ananda sandoha

Athyantha kripaa saagara aadhi purushaan aadhaara
nithya jagath aa dhaara ninhu thaa sura
sruthyantha vana sanchaara shobana phaladh aa chaara
brithya dayaa dhrithaa kaara brama maa rana vidhaara

Kaama shatha koti vesha khanditha ni khila dosha
daamodaro dhaara bhaasha daasa po sha
kamala kritha abhi laasha kaamanaa kalithaa sesha
saama geethaa srithaa sesha saadhu ganha santosha

Aaditya chandra mandala abhyanthara aa dhaara nirmmala
bodha roopa anandhaa chala poshitha akhila
vedha puraana aadhi moola venu gaana kreedaa lola
sundara thara gokula sreedhara naatha gopaala

Dhaaraa dharaa kaara dheera gho raari samhaara soora
neeraja naabha nirupama nirmmalaa nanda
paaraa vaara sree vihaara paapa thimira bhaaskara
naaraayana theertha santhaara naanaa gamaantha sanchaara
…………………………………………………………

Laalayanthee yashodha saanandhasya maahishee sutham
charandham kardhama bhuvi thwarayaa jagruhey harim

%d