Nanda nandana gopala

Nanda nandana gopala Ragam : dhanyasi / adi

Nanda nandana gopaala jaya navaneetha chora gopaala

Kandharppa shatha koti sundara sukakara mandhahaasa sree gopaala
vrindaavana go vrinda yamunaa nandha chandraanana sree gopaala

Leelaa maanusha baalaka veshaa balaanuja vigraha sree gopaala
muraleedhara munivrindha vichinthitha muktha janaashraya gopaala

Gopee manmadha go pari paalaka govardhano dhara gopaala
raasa mandala nata daasa janaavana vaasa vaadi vinutha gopaala

Moola kaarana moha vaaraka lakshmee paala varaadhipa gopaala
ghora bhavaarnnava thaaraka paalitha naaraayana theertha gopaala

Vikrethu kaamaakila gopa kanyaa
muraari paadhaarppitha chittha vritthi:
dhadhyaa dhikam moha vashaath amochathu
govinda daamodara maadhaveti
………………………………
Vraja bhuvi nanda kumaarey vraja baalakam brinda kumudha poornendau
viharathi tasya charitram vrajapura naaryo jagur yashodaayai
………………………………………………………………………………………………

%d