Om Muruga jaya Om Muruga

Om Muruga jaya Om Muruga

Hara Hara shanmuga shiva sakthi bala (Om)
om charavanabhava deva kandha
soora samhara mayon maruga (Om)
valli manala deva kandha
vadivel muruga thirumal maruga (Om)
karunai purivai deva kandha
kadamba kumara kariyavan maruga ( Om)
%d bloggers like this: