Prabo Ganapathe

Language : tamil
Composer : Agathiyar
Ragam : Thilang
talam : adi

Prabho Ganapathe Paripoorana Vazhvarulvaye……(4 times)

Chaarndhu Vanangi tudhi paadi aadi undhan
sannidhi saran adainthome
saantha sitha Saubagyam yavayum thandharul satguru neeye
Thandharul satguru neeye
Prabho Ganapathe……..

Aadi moola gaNanAtha gajAnana adbudha davaLa svarUpa
DEva dEva jaya vijaya vinAyaka chinmaya para sivadeepa
chinmaya para sivadeepa (2)
Prabho GaNapathe…….

thedi thedi yengo odugindraar unnai
Ulle thedi kandu kollalaame
kodi kodi madha yanaigal pani seyya
Unakundrena vilangum pemmaane
Prabho Ganapathe….

Gnana vairagya visaara saara swara
raagalaya nadana padha
naama bajana guna keerthana navavitha
nayaka jaga jagannatha
Prabho Ganapathe ..

Paarvathi baala apaara parAtpara
parama bAgavatha bhavatarana
Baktha janasumuka pranava vinaayaka
paavana parimaLa charaNaa
Paavana parimala charaNaa
paavana parimala charanaa,
Prabho Ganapathe……………..Ganapathe…ganapathe

https://www.youtube.com/watch?v=FukODoF3d1k

%d bloggers like this: