Sreeman Narayana

This song is in Bowli Ragam which is part of the Mayamalava Gowla Janya Ragam

15 maayamaaLava gowLa janya – Adi Talam
Aa: S R1 G3 P D1 S
Av: S N3 D1 P G3 R1 S

pallavi

shrIman nArAyaNa shrIman nArAyaNa
shrIman nArAyaNa nI shrIpAdame sharaNu

anupallavi

kamalAsati mukha kamala kamalahita
kamalapriYA kamalekShaNA
kamala sanahita garu dagamana shrI
kamala nAbha nI pada kamalame sharaNu

CharaNam

paramaa yogi jana, bhAgadheya shrI
paramapuruShA parAtparA
param AtmA paramaA nuRUPa SHrI
tiru veNkaTa giri deva, sharaNu

%d bloggers like this: