Yehi mudam dehi sree

Yehi mudam dehi sree Ragam : yadukulakambodhi/ sindhubhairavi /adi

Yehi mudham dhehi sree krishnaa krishna maam
paahi gopaala baala krishnaa krishna

Nanda gopa nandana sree krishna krishna yadu
nandana bhakta chandana krishna krishna

Kalapathikam dharsaya sree krishnaa krishna thava
karnnou chalaya sree krishnaa krishna

Dhaava dhaava maadhava sree krishnaa krishna navya
navaneetham aahara sree krishnaa krishna

Chanchala mani kuntala sree krishnaa krishna chaaru
champaka nasaa moukthika krishnaa krishna

Bhavya nata nam kuru sree krishnaa krishna bala
bhadra sahitha sree krishnaa krishna

Kumkuma pankila deha krishnaa krishna bhaktha
sankata harana sree krishnaa krishna

Saadhu saadhu kritham iha krishnaa krishna loka
saadhaka hithaaya sree krishnaa krishna

Naaradaadi muni geya krishnaa krishna sreeman
naraayana theertha varadha krishnaa krishna

https://carnatic-circle.com/divyanaamam/

%d bloggers like this: