Dakshinamurthy

Vatavitapi Sameepe Bhoomi Bhaage 

Vatavitapi Sameepe Bhoomi Bhaage Nishannammmm
Sakala Muni Janaaanaam, Jnaana Daataaram Aaraat
Tribhuvana Gurum eesham, Shri Dakshinaaamoorti Devam
Janana Marana Duhkha Chheda Dakshammm Namaaami

Janana Marana Duhkha Chheda Dakshammm Namaaaaaaami

Gurave sarva lokaanam,

Bishaje bhava roginaam,

Nidhaye sarva vidhyanam,

Sri Dakshinamurthaye nama.

Sree Dakshinamurthim Bhajare Manasa

Ragam : Thodi Thalam:Misra Chappu
Pallavi:

Sree Dakshinamurthim Bhajare Manasa 

Sree Dakshinamurthim Bhajare Manasa

Sree Dakshinamurthim Bhajare

Anupallavi:
Rakshiitha Jagathrayam Vatamoola Va_a sinam

Rakshiitha Jagathrayam Vatamoola Va_a_a sinam + Pallavi

Charanam:
Sanaka dhi Yogi Jana, Samsaya Bhe_edhinam X 2
Mouna Vyakya nena, Prakatitha Para ThathwaM X 2
Amitha, VibhavA YudhaaA, Sundhara Vigraham X 2
Akhila Jagat Gu_Rum, Subramanya Vinutham (Sri)  X 2 + Pallavi

Dakshina Murthe Mam pahi, ShambhoShankara Mam pahi X 2

ShambhoShankara Mam pahi, Dakshina Murthe Mam pahi X 2

Sri Dakshinamurthiki Jai!

 

%d bloggers like this: