Narayana Theertha Tarangini

Song 1 – Kshemam kuru Gopala , Santhatham mama

Song 2 – Gopala Meva Deivatham

Song 3 – Aalokya Sree Balakrishnam

Song 1 – Kshemam kuru Gopala , SAnthatham mama
Ragam – Mohanam
Thalam – Chapu

Pallavi
Kshemam kuru Gopala , SAnthatham mama

Anupallavi
Kamam thava paada, kamala brahmari bhavathu,
SRiman , mama Maaanasa, Madhu Sudhana

Charanam
1.Aksheena Karuna nidhe, Ananda Ghana, praksheena dosha Varidhe,
Sikshitha Asura gana, Rakshitha nija jana,
Kukshi sthitha aneka koti loka palana

2.Prahladha bhaya vidhoora, paramaaa yo_ogi, pavana bhuvana Adhara,
MOha rahitha bodha , mouni manasa hamsa,
SArasa jitha vairi, sangatha Manodhara.

3.Ajitha, vijaya Gopala, vijaya Gopala , Anantha le……ela , Anantha le……ela , Ranjitha pada Kamala ,
Ajitha, vijaya Gopala, Anantha leela , Ranjitha pada Kamala ,
Vijaya dwarakapuri……… Hareee Hari Hari
Vijaya dwarakapuri, vimala Kamala lola,
Nija Narayana Theertha , Nirmalananda Bala.

Song 2 – Gopala Meva Deivatham
Ragam – khamas / PantuvarALi
Talam – Aadi

Pallavi
Gopala Meva Daivatam, Bhaje Sada, Gopala Meva Daivatam
Charanams
Sarva Loka Karanam, Satya Kamaadigunam
BhakthanuGraha Bhivyakta, Bhavya Moorti Dharinam
Yadavabdhi Chandra Miha, Yatijana Mohapaham
Kamsadi Vyri Virama, Kalita Divya Vigraham
Gopika Vana Kumuda, Gurutara Chandrodayam
Ghora Samsara Karana, Vaarana Kesarinam
Manasapi NaGana Yami, Madhava Danya Daivam
Bhavya naarayana theertha, divya drukvidaayinam

Advertisements