Sarvam Brahmamayam

raagam: jhinjoTi
28 harikaambhOji janya
Aa: D2 S R2 G3 M1 P D2 N2
Av: D2 P M1 G3 R2 S N2 D2 P D2 S

taaLam: aadi

pallavi
sarvam brahmamayam rE rE

Charanam 1
kim vacanIyam kima vacanIyam kim racanIyam kima racanIyam

Charanam 2
kim paThanIyam kima paThanIyam kim bhajanIyam kima bhajanIyam

Charanam 3
kim bOddhavyam kima bOddhavyam kim bhOktavyam kima bhOktavyam

Charanam 4
sarvatra sadA hamsa dhyAnam kArtavyam bhO mukti nidAnam

%d bloggers like this: