Mangalam Rukmini Ramanaaya

Jaya Mangalam Nithya Shubha Mangalam

Mangalam Rukmini Ramanaaya Sreemathaey
Mangalam Ramaneeya Moorthayaey Thaey
Mangalam Srivathsa Bhooshaaya Saarnginaey
Mangalam Nandhagopathmajaaya                                  || Jaya Mangalam ||

Phoothanaa Kamsaadhi Punya Jana Haarinaey
Puruhutha Mukadaeva Hithakaraaya
Soothaaya Vijayasya Sundara Mukaapjaaya
Seethakiranaadhikula Paavanaaya                                  ||Jaya Mangalam ||

Kaaleeya Moulimani Ranjitha Pathaapjaaya
Kaalaampudha Shyaama Dhivyathanavaey
Kaarunya Rasavarshi Nayanaaravindhaaya
Kalyaanaguna Rathna Vari Nidhayaey                          ||Jaya Mangalam ||

Navaneetha Choraaya Nandhaadhi Gopa
GoRakshinaey Gopikaa Vallabhaaya
Naaradha Muneendhranutha Naamadhaeyaya Thaey
Naarayanaanandha Theertha Guravaey                          ||Jaya Mangalam ||

%d bloggers like this: