Dhoopa deepaadhi – Jaya jaya devaadi deva

Dhoopa deepaadhi upachaaranagal Ragam : madhyamavati / Aadi

Nanda nandana krishna navaneetha chora krishna 
indhu vadhana krishna hridaya vimala krishna

Jaya jaya devaadi deva vi bho jaya, gopaala krishna kripaa jala dhey

(offer chandanam)
Kasthoori gana saara varaa karu goro chana yutha sree chandanam
asthu thavaankri vilepanam akhila suganthaathmaka kamalaa sana janaka

(offer flower/garland)
Manthaaraambuja maalathi maruvaka mallikaadi vira chitha maalaam
sundara thulasee maalikayaa saha swee kuru brindaa vana nilayaa

Jaya jaya devaadi deva vi bho jaya, gopaala krishna kripaa jala dhey

(offer dhoopam)
Kanjaja bhavanutha vibudendraarchitha maadhava govinda madhus oodana
vasudhaa ramana sudhaakara vadana sudhoopam imam sangru haana harey
Paapa vimochana pankaja lochana saakethaadhipa saraseeruha
aapad baandhava anaatharakshaka dhoopamimam sangru haana harey

Jaya jaya devaadi deva vi bho jaya, gopaala krishna kripaa jala dhey

(offer deepam)
Mani gana bhushana madhuraa naayaka bakthajana priya bhava mochana
chinditha phalada chidaananda keshava deepam imam sangru haana harey
Gopa vadhoo mukha pankaja bhaaskara giri dhara sanka chakraadi dhara
hala dhara sodara jaladhara niswana deepam imam sangru haana harey
Samgeethapriya mangala naayaka gangaadharanutha gaja rakshaka
srungaaraankitha srithajana poshaka deepam imam sangru haana harey

Jaya jaya devaadi deva vi bho jaya, gopaala krishna kripaa jala dhey

(offer haarathi)
Bangaaru joopula bhaamaa pathikini srungaara haarathi sree hariki
mangala moorthiki madhusoodananuki angaranga sree rangunuki
parimala ranguniki kasthoori ranguniki kaaveri ranguniki paandu ranguniki
antha ranguniki aatma ranguniki

Mangalam mangalam maapathiki ramaapathiki umaapathiki
mangalam kodhanda raamanuki mangalam mangalam maapathiki
Ajani jana kuniki akhila leswaruniki bujaga sayanuniki bhoo pathiki
gajarakshakuniki garudavaahuniki vijayasaarathiki vishnuniki
Kaaveri varadanuki kamalanaabhuniki baavaja guruniki bava haariki
deva devuniki dheenarakshakuniki raavanaariki rangadhaamuniki
Kinkaravairula kireedamanasina sankarap
riya nosangu palaa
mangu raavanuni mada manasina sree- venkatesa nosangu palaa

(offer mahaa nivedanam)
Saalyaannam madhu ghrutha soo paanwitha
saaka paaka vara su samru ddham
chaaru pancha bakshya paramaa nnam dhadhi
sweekuru maadhava madhu soodana

(offer fruits)
Naari kela pana saamra palaanwitha naanaa vidha kadhalee phalamcha
naaramgaanvitha lavana shaakamapi sweekuru maadhava madhusoodana

(offer bhakshyam)
Thenelu sonelu thengaaya paalunu aana paalu ve nnappa umulu
nooney bhoorenalu noorugulu badelanu paanakamulu bahu phala mulanu
aarakinchavemaa appayyaa manchi perina nethulu perugulu vennelanu

(offer thaamboolam)
swetha naagavalli dala samyutha phoogee pala sakalam ruchiram
karppoo raanchitha choorna samanvitha thaamboolam swee kuru varada
……………………………………………………………………………………………………..

Go Back to Pujopacharam – Swami Thiru Aradhanam

%d bloggers like this: