Kattiya vachanangal – Jaya jaya narasimha

Kattiya vachanangal

Jaya jaya narasimha sree pathey raama shaurey
jaya jaya jalajaaksha apaara kaarunya sindho
jaya jaya bhaja maana abheeshta daathar muraarey
jaya jaya nara kaarey krishna vishno namasthey

Jaya jaya vara shankha sree gadhaa chakra dhaarin
jaya jaya nija daasaayatha dur labhya kaamaa
thribhuvana maya sarva praani bhaavajna vishno
sharana mupa gathoham thwaam sharanyam varenyam

Sree govinda mukunda keshava shiva sree vallabha sree nidhey
sree vaikunta sukanta kuntitha khela swaaminna kunto daya
shuddha dhyeya vidhootha dhoortha dhawala sree maadhawaa dhokshaja
shradhaa baddha vidhehi nasthwayi dhiyam dheeraam dharitra dheeraa

Achutha gunaachyutha kalesha sakaleshaa
sreedhara dharaadhara vibuddha jana buddhaa
aavarana vaarana vineela ghana leelaa
sreekara gunaakara subadra bala bhadraa

Karnna sukha varnna sukhaarnnava muraarey
swarnna ruchiraambara suparnna ratha vishno
arnna vani kethana bhavaarnnava bhayam noh
jeernnaya lasath guna gunarnnava namasthey

Jayathu jana nivaaso devakee garbha vaasa:
sahrudaya vini vaaso vallavee keli vaasa:
madhitha tharuna vaaso bhootha dhaithyaari vaasa:
sakala guna nivaaso venkataadreesha vaasa:

Prabho paari jaathasya mooley pavithrey vichithrey suchithrey shubey haima harmyey
lasad ratna peetey kruthaa vaasa seethaa
sametho jwalaa kalpa raama praseedha

Dalat pathra neeloth palaa bhendra neelol
lasath kuntalon nidra padmaaya thaakshaa
thadiddhaama dhaayaadha kausheya vaasa
ssamaalam kruthaakaara raama praseedha

Navo dagra thejolla sadh ratna jaatha
sphurath kankano dhaara keyoora haaraa
dashasyandha naanandha san mandhira sree
mahee jaanaki naatha raama praseedha

Kireeta prabhaa ranjitha chathra chanchal
chala cchaamara dhwandhwa samveejya maana
nijey maanasey mandhirey sanni dehi
praseedha praseedha prabho raama chandra

Namasthey namasthey namashthesha raama
praseedha prashaadhi prabho kimkaram maam
twamey vaasi daiwam param brahma thatwam
sa chaithanya methad thwadanyam na manyey

Namasthey namasthey prapannarthi haarin
namasthey namasthey jagannaatha vishno
namasthey namasthey gadhaa chakra paaney
samastha aparaadham kshama swa akileshaa

Mukhey mandha haasam nakhey chandra bhaasam
karey chaaru chakram sureshaa bhivandhyam
bhjangey shayaanam bhajey ranga naatham
harer anya daiwam na manyey na manyey

Namasthey sadaa brahma charyaaya thubhyam
namasthey sadaa vaayu puthraaya thubyam
namasthey sadaa pingalaakshaaya thubyam
namasthey sadaa raama bhakthaaya thubyam

Sakala lokaadhaara sachithaa kaaraa
Prakatithaa gama jaalaa padmaa vilolaa
aganitha guna graama aatmaabhi raama
mruga madha am githa phaala mitra anukoolaa

Nagaraaja vara dheeraa naanaa vihaaraa
khaga raaja vaaha nirgatha bhaava mohaa
vikacha vaarija nethra visphurath gaathraa
shakalithaasura jaalaa shaanthyaika moolaa

Bhagawan! bhayaapahara bhakta mandhaaraa
nigama sheershaa raama nithyaaptha kaamaa
sakala kalyaana guna saadhu samthraanaa
makara dhwajaakaara manjulaa haaraa

Kalitha kausthuba shobha kaala meghaabha
bala bhadra krutha khela baala gopaalaa
madana gopaala san maanada sheelaa
mudham ehi dhehi sutha muni vrindha vandhyaa

Saarasaaksha mukunda sachindaananda
dheera narayanana theertha sugeethaa
Deva devothama deavathaa saarva bhowmaa
akhilaanda koti brahmaanda naayaka

Sree seethaa lakshmana bharatha shatrugna hanumath sametha
sree ramachandra swaamin
Sree raadha rukmini sathyabhaama sametha
sree gopaala Krishna swaamin

Nandi raavana baana bhairavi guha ganesha umaa sevitha
Sree chandra chooda swamin
Sakala saamraajya lakshmee nivaasa
sree venkateshwara swaamin
(jaya vijayai bhava)


Deva devothama deavathaa saarva bhowmaa
akhilaanda koti brahmaanda naayaka
Rishi gana vandhya rigvedaadhi chatur veda paaraayanam avathaarayaa:
Rig vedam
Om agni meeley purohitam yajnasya deva mruthwijam
ho thaaram ratna dhaathamam
Yajur vedam
Ishey thworjethwaa vaaya vastho upaaya vastha
devova: savithaa praarpayathu shresta thamaaya karmaney
Saama vedam
Agna aayaahi veethayey grunaano havya thaadhayey
nihothaa satsi barhishi:
Adharvana vedam
Shanno devi abishtaya aapo bhavanthu peethayey
shamyo abisra vanthu na:

Shrautha soothram
Adhaatho darsha poornna maa sau vyaakyaa syaama:
praathar agni hotram huthwa anya maa havaneeyam praneeyaa
agnee nanwaa dhadhaathee nagatha shriyo nya magnim pranayathi
Dharma soothram Adhaatho dharma jijnaasaa
Brahma soothram Adhaatho brahma jijnaasaa
Vyaakarana soothram Vridhdhiraa dhai shwa dhenguna:
Sreemad ramaayanam
Tham dhrushtwaa shatru hanthaaram
maharshee naam sukhaa vaham
baboova hrushtaa vaidehee
bharthaaram parishaswajey
Sreemad Bhaagavatham
Thaasaam aavirabhoo: shauree
Smayam aana mukhaambuja:
Peethaam baradhara sragwee
saakshaath manmadha manmadha:
Sreemad Bhagavad geetha
Sarva dharmaan pari thyajya
Maam ekam sharanam vraja
aham thwaa sarva paapebhyo
moksha yishyaami maa shucha:
Gokulam
Aho bhaagyam aho bhaagyam
nanda gopa vrajau kasaam
yan mithram param aanandham
poornam brahma sanaa thanam
Ekaadasi
Shuddham bhaagavatha syaannam
shuddham bhaageerathee jalam
shuddham vishnu padha dhyaanam
shuddham ekaadashi vrutham
Bhakthi maahaatmyam
Bhaktireva paramaathma bodhinee
bhaktireva pramaartha daayinee
bhaktireva bava bandha mochanee
bhaktireva jananee kalau nrunaam

Deva devothama deavathaa saarva bhowmaa
akhilaanda koti brahmaanda naayaka
Aasheervaadam avathaarayaa

Swasthi prajaabhya paripaala yanthaam
nyaayena maargena mahim maheeshaa:
go braahma nebhya: shubam asthu nithyam
lokaa samasthaa sukhino bhavanthu

Deva devothama deavathaa saarva bhowmaa
akhilaanda koti brahmaanda naayaka
Sree seethaa lakshmana bharatha shatrugna hanumath sametha
sree rama chandra swaamin
Sree rukmini sathyabhaama sametha sree gopaalakrishna swaamin
Nandi raavana baana bhairavi guha ganesha umaa sevitha
Sree chandra chooda swaamin
Sakala saamraajya lakshmee nivaasa sree venkatesha swaamin
Poornna pushkala sametha hariharaputra swaamin
Valli devasenaa sametha subramanya swaamin

Upachaara keerthanam avathaarayaa

Go Back to Pujopacharam – Swami Thiru Aradhanam

 

%d bloggers like this: