Ashtapadhi 13 – kathithasamaye

Ashtapadi -13 (vishleshaanuthaapam) Ahiri / Neelambari / jampa

Athraanthare cha kulataa kula vartma gaatha
samjaatha paathaka iva sphuta laamchana shree :
vrindaava naantharam adee payath amshu jaalai:
dhik sundaree vadhana
chandhana bindhu: indhu:
Prasa rathi shasha dhara bimbey
vihitha vilambey cha maadhavey vidhur aa
virachitha vividha vilaapam
saa parithaapam chakara ucchai:

………………………………………………………………………………………………………

1. Kadhitha sama yepi hari: ahaha na ya yau vvanam
mama viphalam idham amala roopamm api yau vanam
Yaami hey kamiha sharanam sakhee jana vachana vanchithaa ham
2. Yadhanu gama naaya nishi gahanam api sheeli tham
thena mama hrudayam idham asama shara keeli tham
3. Mama maranam eva varam athi vithadha ketha naa
kimithi visha haami vira haana lam a chetha naa
4. Ahaha kala yaami vala yaadhi mani bhoosha nam
hari viraha dhahana vaha nena bahu dhoosha nam
5. Maamiha hi vidhura yathi madhura madhu yaami nee
kaapi harim anu bha vathi krutha sukrutha kaami nee
6. Ahaha Kalayami Valayadhi Manibhooshanam 
Hari Viraha  Dhahana Vahanena  Bahudhooshanam
7. Kusuma suku maara thanum athanu shara leela yaa
sragapi hrudhi hanthi maam athi vishama sheela yaa
8. Ahamiha hi niva saami na viga nitha vetha saa
smarathi madhu soo dhano maamapi na chetha saa
9. Hari charana shara na jayadeva kavi baara thee
vasathu hrudhi yuva thiriva komala ka lava thee

……………………………………………………………………………………………………

Shlokam
Tat kim kaamapi kaamaneem abhisritha : kim vaa kalaa kelibhi:
baddho bandhu bir andha kaarinee vanaabyarnney kimu braamyathi
kaantha: klaantha manaa manaa gapi padhi prasthaathumey vaakshama:
sangeytheekritha manju vanjula lathaa kunjey api yannagatha:
………………………………………………………………………………………………………

Namavali
Guruvaayoor pura sree hari krishna naaraayana gopaal

%d