Ashtapadhi 16 – Anilatarala

Ashtapadi -16 (anuboga mahima anuchinthanam) Punnaagavaraali / Kuntalavaraali / adi

Naayaatha sakhi nirdhayo yadhi shata: thwam dhoothi kim dhooyasey
swacchandham bahuvallabha: sa ramathey kim thathra they dhooshanam
pashaadhya priya sangamaaya dayitha syaa krishya maanam gunai :
ulkantaarthi baraadiva sphuta thitham chetha: swayam yaasyathi

1. Anila tharala kuva laya naya ne na
thapathi na saa kisa laya shaya ne na
yaa rami thaa vana maa li naa sakhi
yaa rami thaa vana maa li naa

2. Vika sitha sara sija lali tha mu ke na
sputathi na saa mana sija vishi ke na 

3. Amrutha madhura mrudhu thara vacha ne na
jwalalthi na saa mala yaja pava ne na

4. Sthala jala ruha ruchi kara chara ne na
lutathi na saa hima kara kira ne na

5. Sajala jaladha samu daya ruchi re na
dalathi na saa hrudi viraha bha re na

6. Kanaka nichaya ruchi shuchi vasa ne na
shwasithi na saa pari jana hasa ne na

7. Sakala bhuvana jana vara tharu ne na
vahati na saa rujam athi karu ne na

8. Sree Jaya de va bhanitha vacha ne na
pravishathu hari rapi hruda yam a ne na

Mano bhavaa nandhana chandhanaa nila
praseedha rey dakshina munja vaamathaam
kshanam jagath praana nidhaaya maadhavam 
puro mama praana haro bavishyasi
Ripuriva sakhee samvaaso ayam shikheeva himaa niloh
vishamiva sudhaa rashmir yasmin dunothi mano gathey
hrudayam adhayey thasminnevam punar vvalathey balaath
kuvalaya drushaam vaama: kaamo nikaama nirangusha:
Baadhaam vidhehi malayaanila pancha baana
praanaan gruhaana na gruham punar aashrayishey
kim they kruthaantha bagini! kshamayaa tharamgai
ram gaani sincha mama shaamyathu deha daaha:
Saandraanandha purandaraadi dhivishadh brindaair amandhaadharaath
aanamrai: makutendhra neela maninibhi: sandharshi thendheevaram
swacchandham makarantha sundara galan mandhaakinee medhuram
sree govindha padhaaravindham ashubha skandhaaya vandhaa mahey
ithi sree geetha govindey srumgaara maha kaavyey
sree krishna daasa jayadeva kruthou vipra labdhaa varnaney
naagareeka narayano naama sapthama sargga:

Namavali

Krishna krishna govinda krishnaa govinda gopaala gopaala krishnaa 
Raaja gopaala ramaneeya veshaa raadha vallabha gopaala krishnaa
Bhavya gunaalaaya bhava dukha hara bhadraadi vaasaa gopaala krishnaa
……………………………………………………………………………………………………
Hari bolo hari bolo hari bolo baayi
Hari naa boley vaaku raama turaayee
Kaaheko padu thaa kina kina geeta
Hari naama liya tho sabh kuch hotaa
Meraa meraa kahakar kya phal paayaa
Hari key bhajana binaa joota ka maaya
Kahata kabeeraa hari guna ganaa
Gaavata naachata vaikunta jaanaa
………………………………………………………………………………………………………
Raadhaa lolaa ramya su chelaa
………………………………………………………………………………………………………
Jaladhara sama neela varnaa jaya jaya krish naa
gaura varna kripaa poorna jaya jaya raa dhey
yugala roopa mangala maya kunja vihaa ri
kaama janaka kausthubha dhara kamsa samhaa ri

%d bloggers like this: