Ashtapadhi 21 – Manjutara

Ashtapadi -21 (Bhagavath saameepyam) Khanta / punnagavaraali / jampa

We sing this in Asaveri ragam in a pracheena style

Haaraavalee tharala kaanchana kaanchi dhaama
manjeera kankana mani dhyuthi dheepithasya
dhvaarey nikunja nilayasya harim nireekshya
vreedaa vathim adha sakheem nija gaadha raadhaam

1. Manju thara kunja thala keli sadha ney
iha vilasa rathi rabhasa hasitha vadha ney
pravisha raa dhey maadhava sa mee pam 
kuru muraa rey mangala sa thaa ni

2. Nava bhavath ashoka dhala shayana saa rey
iha vilasa kucha kalasha tharala haa rey

3. Chala malaya vana pavana surabhi shee they
iha vilasa rasa valitha lalitha gee they

4. Kusuma chaya rachitha shuchi vaasa ge hey
iha vilasa kusuma suku maara dhe hey

5. Madhu tharala pika nikara ninadha mukha rey
iha vilasa dashana-ruchi ruchira shikha rey

6. Vidhatha bahu valli nava palla va gha ney
iha vilasa peena kucha kumba jagha ney

7. Madhu mudhitha madhupa kula kalitha raa vey
iha vilasa madhana shara rabhasa bhaa vey

8. vihitha pad maa vathi sukha samaa jey
bhanathi jaya deva kavi raaja raa jey

Thwaam chithena chiram vahannayam athishraantho brusham taapitha: 
kandharpena cha paathum icchathi sudhaa sambaadha bimbaa dharaam
asyaangam thadhalanguru khsanamiha brookshepa lakshmee lavakreethey
daasa ivopa- sevitha padhaambhojey kutha ssambrama :

Namavali
Chal chal raadhey vrindhaavaneshwari nikunja mandir chal chal
Padha noopur ho mani maala hey baasura hey gal gal

%d bloggers like this: