Vahati malayasameere madanamupanidhaaya – Ashtapadhi 10

Panchamah sargah

|| aakaankshaa puNDareekaakshah ||
ahamiha nivasaami yaahi raadhaam
anunaya madvachanena chaanayethaah |
iti madhuripuNaa sakhee niyuktaa
svayamidametya punarjagaada raadhaam || 1 ||

Vahati malayasameere madanamupanidhaaya – Ashtapadhi 10

vahati malayasameere madanamupanidhaaya
sphuTita kusumanikare virahi hrudaya dalanaaya |
sakhi seedati tava virahe vanamaalee || 1 ||

dahati shishiramauookhe maraNamanukaroti
patati madanavishikhe vilapati vikalataroti || 2 ||

dhvanati madhupasamoohe shravaNamapidadhaati |
manasi valitavirahe nishi nishi rujamupayaati || 3 || 

vasati vipinavitaane tyajati lalitadhaama |
luThita dharaNishayane bahu vilapati tava naama || 4 ||

bhaNati kavijayadeve viraha vilasitena |
manasi rabhasavibhave harirudayatu sukrutena || 5 ||

Shlokam
poorvam yatra samam tvayaa ratipateraasaaditaah siddhyas
tasminnava nikunja manmatha mahaateerthe punarmaadhavah |
dhyaayamstvaam anisham japannapi tavaivaalaapa mantraavaleem
bhooyastvat kuchkumbha nirbhara pareerambhaamrutam vaanChati || 2 ||

1. Baala gopaala neela megha shyaama

2. Thecchi mandhaa ram tulasi picchaga maalakal chaarthi